Over Ons

Wat is www.pigmentzorg.be?

www.pigmentzorg.be is een digitaal platform voor (toekomstige) hulpverleners uit de sociale sector. Thema is cultuursensitieve zorg.

De pigmentzorg-site ambieert een plaats te zijn waar kennis over en ervaringen met het werken met mensen uit de etnisch-culturele minderheden worden gedeeld. En dit óver de grenzen van deelsectoren, beroepen en doelgroepen van de sociale sector heen.

Naast een toolbox met praktijkvoorbeelden, instrumenten en studies vindt de bezoeker hier een overzicht van interessante sprekers, een vragenforum, een agenda, een blog en een videozone.

Waarom www.pigmentzorg.be?

Uit studies wereldwijd blijkt dat leden van etnisch-culturele minderheden dikwijls in een slechtere fysieke en psychische toestand verkeren dan de autochtone meerderheidsgroep. De redenen hiervoor? Die zijn divers. Maar denk alvast aan onbekendheid met het zorg- en welzijnsaanbod, de precaire socio-economische situatie waarin heel wat mensen van andere afkomst leven en kennisarmoede, die resulteert in lagere gezondheidsvaardigheden.

Wanneer mensen uit etnisch-culturele minderheden dan terechtkomen bij de juiste hulpverlener, stroken de visies en benaderingen over ziekte en zorg niet altijd met die van de hulpverlenende instantie. Heel wat hulpverleners van hun kant worden onzeker als ze iemand voor zich hebben die ‘anders’ is.

Vanuit de overtuiging dat het interculturele niet meer weg te denken is uit onze samenleving – ook niet buiten de grote steden – nodigen we hulpverleners uit om aan de slag te gaan met bovenstaande vaststellingen.

Niet door het uitvoeren van kant-en-klare recepten, want die bestaan niet voor het interculturele vraagstuk. Wel door op zoek te gaan naar kennis en ervaringen van anderen. Om zo, daar waar nodig, het juiste en de nodige dosis ‘pigment’ toe te voegen aan de eigen hulpverlening.

Wie zit er achter www.pigmentzorg.be?

De pigmentzorg-site is een project van het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit (VIVO vzw). VIVO vzw is het sectoraal opleidingsinstituut voor de vzw en openbare social profit sectoren. Eén van de opdrachten van VIVO vzw is werknemers en werkgevers te ondersteunen op het vlak van diversiteit.