Arzu Yentür

Arzu Yentür, klinisch psychologe, divers cliënteel

Arzu Yentür werkt als klinisch psychologe in Brussel. Naast haar klinisch werk met een cultureel divers cliënteel, is ze als dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Urban coaching and education van de Erasmushogeschool Brussel. Als dialoogcoach verzorgt ze coachingstrajecten aan teams om gevoelige thema’s binnen het onderwijs bespreekbaar te maken.

Naast coaching geeft Arzu ook vormingen en workshops. Enkele thema’s die zij behandelt zijn: interculturele communicatie, intrafamiliaal geweld, geweldloze communicatie en suïcidepreventie. In haar interactieve vormingen koppelt ze theorie aan haar praktijkvoorbeelden.

Tevens is zij auteur van het boek ‘Werkboek cultuursensitieve zorg.  Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen.

Expertise

  • Allochtone ouderen
  • Cultuursensitieve zorg
  • Interculturele communicatie
  • Interlevensbeschouwelijke dialoog
  • Intervisie en coaching

Talen

Engels, Frans, Nederlands, Turks

Contactgegevens

Arzu Yentür
E: yenturarzu@gmail.com
T: +32 484 84 40 31

Delen

Afdrukken

Printvriendelijke versie