Dirk Geldof

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen, lector en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee en lector 'Diversiteit, armoede & stad' aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).

Hij publiceerde in 2013 het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (uitgeverij Acco). Het boek kende een 5de geactualiseerde druk in 2015. De Engelse editie ‘Superdiversity in the heart of Europe’ verscheen begin 2016. ‘Superdiversiteit’ biedt niet alleen een vernieuwend overzicht van de snelle veranderingen in onze samenleving. Het boek vertaalt dit ook naar concrete uitdagingen, in zorg en sociaal werk, onderwijs en andere maatschappelijke sectoren. Met zijn lezingen over superdiversiteit biedt Dirk Geldof een prikkelend kader om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met diversiteit, interculturalisering en divers-sensitiviteit.

In 2015 publiceerde hij samen met Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx en Margot Lavent het boek ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.' In dit boek ligt de nadruk op mensen die meermaals migreerden en mogelijk slechts tijdelijk in ons land verblijven. De leefwereld van de betrokkenen en de uitdagingen voor hulpverleners komen aan bod.

Expertise

  • Demografische veranderingen
  • Interculturaliseringsprocessen
  • Superdiversiteit
  • Transmigratie
  • Uitdagingen voor zorg, sociaal werk, onderwijs, HRM en beleid

Talen

Engels, Nederlands

Contactgegevens

Dirk Geldof
E: Dirk.geldof@kdg.be

Delen

Afdrukken

Printvriendelijke versie