Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss is een Belg van Marokkaanse afkomst en al meer dan 30 jaar een ervaren trainer/consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Daarnaast geeft hij ook opleidingen in teamcoaching, conflicthantering en leiderschap, met een integratie van het ‘interculturele aspect’ als specialisatie.

Van opleiding is Houssein maatschappelijk werker. Zijn maatschappelijke bewogenheid en gedrevenheid komen hierdoor ook sterk tot uiting in zijn manier van werken, zowel met hoogopgeleide kaderleden als laaggeschoolde arbeiders op de werkvloer. Hierbij staat een interactieve en praktische aanpak centraal. Samen met de deelnemers tracht hij, vanuit hun professionele functie en verantwoordelijkheid, tot oplossingen te komen voor eventuele knelpunten en problemen waarmee zij te maken hebben. 

Vooraleer Houssein als fulltime trainer/consultant ging werken, had hij een lange carrière als adviseur en trainer bij het federaal Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Hij was ook als docent zeven jaar verbonden aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken sociologie en diversiteit. Vorming en advies kan zowel gegeven worden in het Nederlands als in het Frans.

 

Expertise

  • Diversiteitsmanagement
  • Interculturele communicatie

Talen

Frans, Nederlands

Contactgegevens

Trace bvba
Houssein Boukhriss
Grimbergsesteenweg 259
1800 Vilvoorde
E: Trace@telenet.be
T: +32 496233469

Delen

Afdrukken

Printvriendelijke versie