Sprekers

Naziha Maher

nieuw

Naziha Maher is Arabist/islamoloog en werkt al meer dan 30 jaar rond diversiteit en inclusiviteit op alle vlakken. Gestart in het onderwijs, CLB, journaliste bij Wereldwijd (voorloper MO), trainer diversiteit, VDAB, gezondheidszorg heeft Naziha hierover heel wat expertise opgebouwd. Vooral omdat ze als pionier veel projecten en initiatieven mee ontwikkeld en aangestuurd heeft. Dit o.a. in jeugdwerkingen, vrouwenwerkingen, interculturele bemiddeling, job coaching, cultuursensitieve zorg in de oncologie en palliatieve zorg. 

Agentschap Integratie en Inburgering

nieuw

Het agentschap integratie en inburgering ondersteunt organisaties die werken aan een cultuursensitieve zorg en bouwen aan een cultuursensitieve organisatie.

Projectteam 'Ziedet?'

nieuw

Met een cultuursensitieve basishouding in het werk staan, dat kan je leren! Het blended leertraject Ziedet? wil (toekomstige) hulpverleners én hun opleiders hierbij helpen. 

Het projectteam Ziedet? voorziet voor hen volgend aanbod: 

Emel Tuncel, cultuursensitieve pleegzorg

Emel Tuncel

Emel Tuncel (°1988) is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de UGent en werkt als stafmedewerker en coördinator cultuursensitieve pleegzorg in Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ze geeft gastlezingen over interculturele hulpverlening, opvoeden in twee culturen en over cultuursensitieve pleegzorg.

Mieke Groeninck

Mieke Groeninck

Mieke Groeninck (° 1987) is doctor in de antropologie en werkt enerzijds rond antropologie van islam en moslims in België en Nederland, en anderzijds rond het thema van ondersteuning van veerkracht bij asielzoekende en vluchtelingengezinnen.

Naima Charkaoui

Naima Charkaoui

Naima Charkaoui (°Roeselare 1978) is politicologe en werkt rond mensenrechten, kinderrechten en diversiteit. Ze stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van het Minderhedenforum en werkte daarna een vijftal jaar rond kinderrechten. Van maart tot juni 2019 was ze even kinderrechtencommissaris ad interim. Daarna gaat ze in de Noord-Zuidsector aan de slag.

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss is een Belg van Marokkaanse afkomst en al meer dan 30 jaar een ervaren trainer/consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Daarnaast geeft hij ook opleidingen in teamcoaching, conflicthantering en leiderschap, met een integratie van het ‘interculturele aspect’ als specialisatie.

vormingscentrum diversiteit

Medewerkers DoorElkaar

DoorElkaar is een organisatie in het Vormngscentrum Hivset. Onze missie bestaat erin om organisatorische en individuele vragen op het vlak van diversiteit, interculturaliteit en meertaligheid aan te pakken met een creatief aanbod. DoorElkaar brengt mensen vooral bij elkaar.

Ann Claeys, ouderenzorg, dementie

Ann Claeys

Ann Claeys is verpleegkundige en gerontoloog. Zij werkt als docent voor de opleiding Verpleegkunde van Erasmushogeschool Brussel en doet onderzoek rond cultuursensitieve thema’s zoals ‘Culturele competenties bij zorgverleners’ en ‘Dementie bij ouderen met een migratie-achtergrond (project DiversElderlyCare)’.

Charlotte De Kock

Charlotte is cultuurwetenschapper en heeft zeven jaar ervaring in praktijkgericht onderzoek naar onder meer superdiversiteit in de ouderenzorg, huwelijksmigratie en inburgering (Hogeschool Gent). Sinds 2015 werkt ze aan UGent rond druggebruik en herstelgerichte zorg voor personen met een migratieachtergrond in de drughulpverlening.

Dr. Maria van den Muijsenbergh

Dr. Maria van den Muijsenbergh is huisarts en senior onderzoeker en adviseur bij het kenniscentrum Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen)
Haar onderzoek en onderwijs richten zich op persoonsgerichte zorg voor kwetsbare groepen zoals laagopgeleide mensen, vluchtelingen en andere migranten en dak- en thuislozen.
Voor boeiende input over het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij deze groepen ben je bij deze expert aan het juiste adres!

Patricia Fruyt

Patricia Fruyt is ‘Diensthoofd Patientenbegeleiding en Administratie’ bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Ze stond er mee aan de wieg van het diversiteitsbeleid dat ondertussen is uitgegroeid tot een van de speerpunten van de organisatie.

Annelies Huybrechts

Annelies Huybrechts

Annelies Huybrechts werkte 15 jaar als psycholoog voor Minor-Ndako met buitenlandse niet begeleide minderjarigen. Momenteel werkt ze voor Jeugdzorg Ter Elst. Daarnaast is ze free lance trainer bij de Interactie Academie en werkt ze in een privépraktijk.

Ze is auteur van ‘Gespreksroute Trenziria’, een nieuwe methodiek voor groepsgesprekken over cultuur, identiteit en migratie, uitgegeven door de Interactie-Academie.

Griet Severeyns, contextuele therapie, vluchtelingen

Griet Severeyns

Ze werkt als hulpverlener in het vluchtelingenteam van CAW De Kempen en is contextueel therapeut. Ze biedt zowel introductiecursussen als training in het toepassen van beschermjassen, naar het model van Kitlyn Tjin A Djie. Ze ontwikkelde hiermee groepssessies voor vluchtelingen ‘Wortels voor de toekomst’. Daarnaast geeft ze ook opleiding en vorming op maat over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening. Ze begeleidt intervisies om methodisch te werken met vluchtelingen.

Hakki Demirkapu

Hakki Demirkapu

Hakki Demirkapu is huisarts in Brussel. Hij heeft met multiculturele patiëntenpopulatie gewerkt in Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek. Momenteel werkt hij als huisarts en praktijkopleider in MediSina gezondheidscentrum te Schaarbeek.

Hij is ook onderzoeker op de vakgroep Huisartsgeneeeskunde en Chronische zorg aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek over vroegtijdige zorgplanning bij etnische minderheden. Hij geeft lezingen over cultuursensitieve gezondheidszorg. 

 

 

Els Haüser

Els Haüser

De ervaring van Els Haüser is gebaseerd op 5 jaar werken binnen Samenlevingsopbouw Gent en 16 jaren binnen de Integratiesector als coördinator en als expert Interculturaliseringstrajecten / omgaan met diversiteit. Het gaat dan zowel om langdurige procesbegeleidingen als om korte injecties in de vorm van lezingen, vormingen, workshops, train the trainers. Momenteel zet ze vooral in op verbindende communicatie binnen een multiculturele setting.

Arzu Yentür, klinisch psychologe, divers cliënteel

Arzu Yentür

Arzu Yentür werkt als klinisch psychologe in Brussel. Naast haar klinisch werk met een cultureel divers cliënteel, is ze als dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Urban coaching and education van de Erasmushogeschool Brussel. Als dialoogcoach verzorgt ze coachingstrajecten aan teams om gevoelige thema’s binnen het onderwijs bespreekbaar te maken.

Hanae Benallal voedingsdeskundige

Hanae Benallal

Hanae is diëtiste en voedingsdeskundige. Naast individuele begeleiding, geeft ze ook lezingen en workshops rond gezonde voeding, dieetvoeding, voeding binnen specifieke culturen, budgetvriendelijk koken en duurzame levensstijl.

Gunilla de Graef

Gunilla de Graef

Gunilla ontwikkelt al 15 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties en verleent advies op maat rond interculturalisering in organisaties.

Dirk Geldof

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen, lector en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee en lector 'Diversiteit, armoede & stad' aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).

Birsen Taspinar

Birsen Taspinar

Birsen Taspinar is werkzaam als klinisch psychologe en psychotherapeute sinds 15 jaar.

Zij geeft vormingen rond: transculturele psychologie en cultuursensitieve hulpverlening, huwelijksmigratie, gender en migratie.

Hanan Ben Abdeslam

Hanan Ben Abdeslam

Hanan Ben Abdeslam is vroedvrouw en stafmedewerker binnen het Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan in Brussel. Ze geeft vormingen en lezingen over cultuursensitieve zorg, meer specifiek over cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheid en moeder- & kindzorg binnen een ziekenhuissetting en thuiszorg.

Fanny Matheusen

Fanny Matheusen

Ze biedt trainingen aan rond interculturele communicatie en interculturele competentie, ze verzorgt lezingen over de kracht van heterogeniteit in teams, over interculturele zorg. Ze verzorgt expertcoaching voor teams die een stapje verder willen gaan. Ze begeleidt intervisies op methodisch vlak. Ze kan in organisaties een interculturaliseringstraject faciliteren.

Birsen Basar

Birsen Basar

Sinds 2007 weet ze dat ze autisme heeft. Ze geeft workshops en lezingen over autisme in de Turkse cultuur.

Els De Ganck

Els De Ganck werkt als diversiteitsconsulent bij OCMW Gent.  Ze werkt als eerstelijnshulpverlener en begeleidt zowel de ouderen van ECM-origine als hun mantelzorgers, naar de zorg. Daarnaast vertegenwoordigt ze OCMW Gent in tal van overlegmomenten en geeft ze gastcolleges rond cultuursensitieve ouderenzorg.

Willy Musitu

Willy Musitu is coördinator van het project 'Armoede  gekleurd' op het PAG, Platform van Afrikaanse Gemeenschappen in Antwerpen, een federatie van verenigingen die worden opgericht door mensen met Afrikaanse migratieachtergrond

Winny Ang

Winny Ang werkt als kinder-en jeugdpsychiater in Antwerpen. Tevens behaalt ze een MSc in Transcultural Psychiatry (Mc Gill University, Canada). Naast haar klinisch werk met een cultureel divers cliënteel, is Winny Ang ook verbonden aan de faculteit geneeskunde, Universiteit Antwerpen als praktijkassistent Communicatie.

 

Saloua Berdai

Saloua Berdai is docent en gerontoloog, gespecialiseerd in dementie bij ouderen met een andere origine. 

Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van interculturaliseringstrajecten in de zorgsector.
In 2012 is ze met de prijs Charles Ullens van de Koning Bouwdewijn stichting erkend voor haar onderzoekswerk rond veroudering bij allochtonen.

Peter Degand

Peter Degand werkt als psychiatrisch verpleegkundige in Ieper, en is lid van de werkgroep Nvkvv Pluricultureel verplegen.

Stéphanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck werkt als huisarts in een opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle, en is daarnaast als docent verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de UGent.

David Talloen

David Talloen werkt al vele jaren rond de veroudering van personen van vreemde origine. Hij kent als geen ander de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor onder meer de dienst- en zorgverlening.

Julien Klener

Julien Klener

Julien Klener was hoogleraar Hebreeuws, Jodendom en Vergelijkende Taalkunde aan de Universiteit van Gent. Daarnaast was hij als gastdocent verbonden aan andere Belgische en buitenlandse universiteiten.

Solentra vzw

Medewerkers Solentra vzw

Solentra is een vzw die transculturele diagnostiek en therapie aanbiedt aan migranten en vluchtelingenkinderen. Het maakt deel uit van PAika, psychiatrische afdeling voor infants, kids en adolescenten van het UZBrussel.

Stefaan Plysier

Stefaan Plysier werkt als psycholoog bij het Steunpunt cultuursensitieve zorg Brussel. Hij is (co-) auteur van Kinderen met een tweede huid en Migranten in Tijd en Ruimte.