Toolbox

Over deze toolbox

Deze toolbox brengt een verzameling van onderzoeken, goede praktijken en instrumenten over cultuursensitieve zorg. De toolbox bevat in de eerste plaats materiaal uit Vlaanderen en Brussel. In mindere mate vind je hier ook links naar projecten en publicaties uit Franstalig België of het buitenland.