10 inspirerende praktijkvoorbeelden voor de aanpak van gekleurde armoede | Brochure

In deze brochure worden 10 praktijkvoorbeelden voor de aanpak van armoede onder leden van etnisch-culturele minderheden naar voor geschoven:

  • Arm in arm, emancipatie van allochtone armen (Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad)
  •  Diversiteit en kinderrechten, actief beleid voor het bereiken van kansengroepen (Kind en Gezin)
  • De Katrol, studiebegeleiding en opvoedingsondersteuning (De Katrol)
  • Alarm, actiecomité voor betere huisvesting (Comité Alarm)
  • Hand in hand, arbeidskansen van vrouwen verbeteren (vzw El Ele)
  • Stedelijke communicatie voor iedereen, een aangepast communicatiebeleid (Integratiedienst Antwerpen)
  • Opvoedingsondersteuning op de ouderavond (Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen)
  • Weg-wijs, een sociale netwerk voor inburgeraars (Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen)
  • Integraal welzijnswerk (CAW Sonar)
  • Brussels Platform Armoede, structureel bestrijden van armoede (Brussels Platform armoede)

Wie heeft het gemaakt?

Een uitgave van het Vlaams Minderhedencentrum (nu Kruispunt Migratie-Integratie) en de Vlaamse overheid, ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lezen?

Download hier de brochure 10 inspirerende praktijkvoorbeelden voor de aanpak van gekleurde armoede