Aanbevelingen: Naar een toegankelijke gezondheidszorg. Aanbevelingen van de ETHEALTH-groep voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden | Beleidstekst

De ETHEALTH-werkgroep stelde 46 aanbevelingen op rond toegankelijke gezondheidszorg. Deze kunnen worden samengevat in vier actiedomeinen:

  • Strategieën ontwikkelen om adequate informatie over aan etniciteit gerelateerde gezondheidsverschillen te verzamelen en de realisatie van cultureel competente diensten en cultureel competente gezondheidszorgverstrekkers bevorderen
  • Dezelfde gezondheidskansen bieden aan migranten en etnische minderheden, zowel op het sociaaleconomische vlak als op het vlak van preventie en gezondheidspromotie
  • Bijzondere aandacht besteden aan bepaalde extra kwetsbare groepen, zoals migranten die niet over een verplichte ziekteverzekering beschikken, vrouwelijke migranten en migranten die kampen met geestelijke gezondheidsproblemen
  • De gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle migranten en etnische minderheden, niet alleen door bestaande barrières te verminderen, maar ook door op een proactieve manier een cultureel competente en niet-discriminerende gezondheidszorg te bevorderen.

Wie heeft het geschreven?

De ad hoc-expertengroep ETHEALTH (Ethnicity and Health), in 2010. Dit na de vraag van het kabinet Onkelinx aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om aanbevelingen te doen voor een gezondheids(zorg)beleid voor migranten en etnische minderheden.

De groep is samengesteld uit mensen die in dit domein actief zijn als veldwerker, academicus, verantwoordelijke van een ngo of medewerker van een administratie.

Meer lezen?

Download hier het volledige rapport.

Voor meer info kan je contact opnemen met Hans Verrept, celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning, FOD Volksgezondheid:  02 524 86 07