Allochtone ouderen, senioren van bij ons. Lessen uit de praktijk | Brochure

Allochtone ouderen

De brochure Allochtone ouderen, senioren van bij ons geeft een overzicht van 22 Belgische projecten die een brug slaan tussen ouderen met een migratieachtergrond en de bestaande dienstverlening.

Alle 22 projecten kregen financiële steun van de stichting via de projectoproep ‘Oudere allochtonen, senioren van bij ons’.

De publicatie is in de eerste plaats een weergave van de ervaringen en de getuigenissen van de projectuitvoerders. Maar ze omvat ook een algemene inleiding op het thema van de allochtone ouderen en een overzicht van het opzet en de resultaten van alle 22 projecten.

Voor wie is de brochure interessant?

Medewerkers en leidinggevenden uit de ouderenzorg, thuiszorg en dienstencentra.

Wie heeft het gemaakt?

Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Lezen?

Klik hier en download Allochtone ouderen, senioren van bij ons. Lessen uit de praktijk.