Allochtone ouderen van Turkse origine met psychische moeilijkheden | Onderzoek

Overlegplatform GGZ Oost-Vlaanderen

Dit verkennend onderzoek wil zicht krijgen op de psychische kwetsbaarheid en de mogelijke vragen naar of behoeften inzake de geestelijke gezondheidszorg van de Turkse ouderen in Gent.

Hoofdvragen van het onderzoek:

  • Wat is de prevalentie van depressie (psychische moeilijkheden) bij de Turkse ouderen in Gent?
  • Bestaat bij deze doelgroep een vraag/behoefte naar de GGZ en zo ja, wat behelst deze vraag dan juist?
  • Hoe kan de GGZ deze doelgroep benaderen?

Een greep uit de conclusies:

  • Veel Turkse ouderen kampen met depressieve klachten. Wat de meer uitgesproken psychiatrische of psycho-organische problematieken betreft, is het niet mogelijk om een indicatie te geven over de prevalentie bij de Turkse ouderen.
  • Turkse ouderen hebben zelf geen vraag of behoefte naar de GGZ. Bij de bevoorrechte getuigen is er wel behoefte inzake GGZ. Ze vragen ook naar een betere bekendmaking en profilering van het aanbod.
  • Het is een voorwaarde om via vertrouwenspersonen in de allochtone gemeenschap de ingang te maken naar de doelgroep.
  • Een groepsaanpak lijkt het meest effectief.

Aanbevelingen

  • De GGZ-voorzieningen met een aanbod naar ouderen kunnen nadenken over hoe ze dit aanbod beter bekend kunnen maken, met aandacht om op een laagdrempelige manier de inhoud en de wederzijdse verwachtingen van een begeleiding duidelijk te maken.
  • Turkse vrouwen vanaf 45 jaar zijn een zeer kwetsbare groep voor psychische problemen. Voor deze groep zijn specifieke acties aangewezen.
  • Specifieke acties moeten ingebed zijn in een diversiteitsbeleid.

Wie heeft het gemaakt?

Ilse De Neef, stafmedewerker bij het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen

Meer lezen?

Klik hier en download het onderzoek Allochtone ouderen van Turkse origine met psychische moeilijkheden