Allochtonen en kanker. Gids voor hulpverleners | Brochure

Allochtonen en kanker

De gids is het resultaat van gesprekken met allochtone kankerpatiënten en hun naaste familieleden. De verwerking van het materiaal leverde 21 thema's op die je in de gids terugvindt, zoals:

  • taalkloof tussen zorgverleners en allochtone patiënten
  • lichaamstaal in de zorgverlening
  • taboe en schaamte
  • kanker als straf
  • emotionele opvang en steun
  • voeding in het ziekenhuis
  • overbevraging van allochtone verpleegkundigen.

Voor elk hoofdstuk wordt dezelfde structuur gehanteerd:

  • de probleemstelling wordt verduidelijkt en ondersteund met citaten
  • de context van de thematiek wordt geduid en er worden aanbevelingen gegeven.

Wie heeft het gemaakt.

De Liga tegen Kanker (VLK).

Voor wie is het?

De brochure is bedoeld voor alle hulpverleners die in contact komen met mensen met kanker van allochtone afkomst. Om zo te komen tot een beter begrip van de problemen van en een meer efficiënte zorgverlening voor allochtone kankerpatiënten.

Lezen?

Download of bestel de brochure.