Allochtonen en kanker (NL) | Toolkit

Allochtonen en kanker

Allochtonen en Kanker  is een toolkit met informatie, tips en stappenplannen om als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie met allochtonen en diversiteit aan de slag te gaan.

In de toolkit vind je:

- basisinformatie over cultuur en kanker

- een introductie op het voeren van een diversiteitsbeleid

- ideeën over hoe voorlichtingsmomenten en lotgenotencontacten toegankelijk maken voor allochtone kankerpatiënten

- tips over hoe je de belangen van allochtone kankerpatiënten naar voor kan schuiven bij belangenbehartiging

De toolkit ‘allochtonen en kanker’ is een onderdeel van de meer algemene toolkit voor vrijwilligers van kankerpatiëntenorganisaties.

Doel?

Interculturalisering van kankerpatiëntenorganisaties.

Voor wie?

Mensen die actief zijn in een kankerpatiëntenorganisatie.

Wie heeft het gemaakt?

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), met ondersteuning van het maatschappelijk adviesbureau Sesam Academie.

Toolkit raadplegen?

Klik hier en bekijk de toolkit Allochtonen en kanker