Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg | Boek

Tolken in de gezondheidszorg

Als je niet begrijpt wat ik bedoel gaat over het werken met tolken in de zorg. De tolkenproblematiek wordt beschreven vanuit het perspectief van de patiënt, de tolk en de zorgverlener.

De inhoud is de weerslag van het Europese TRICC-project, waaraan naast Nederland ook Engeland, Italië, Duitsland en Turkije deelnamen. In alle landen onderzochten projectmedewerkers knelpunten in het werken met tolken. Al deze ervaringen komen aan bod.

Bij het boekje hoort een dvd. Deze bevat diverse animatiefilmpjes waarin de basisprincipes van tolken in de gezondheidszorg worden uitgelegd.

Voor wie is dit boek interessant?

Het boek draagt oplossingen aan en bevat veel tips en adviezen voor zorgverleners.

Wie heeft het geschreven?

Psychologe Ludwien Meeuwesen en huisarts Hans Harmsen. Het werd uitgegeven door Mikado, het Nederlandse Kenniscentrum interculturele zorg.

Bestellen?

Het boek kost 35 euro (incl. dvd, excl. verzendingskosten).

Klik hier om Als je niet begrijpt wat ik bedoel te bestellen via de website van Mikado.