Anamnese en verpleegplan: geïnterneerde Marokkaanse psychotici | Instrument

De anamnese en het verpleegplan voor Marokkaanse psychotici werd uitgewerkt  voor gebruik op de forensische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Het verpleegplan is als volgt opgesteld:

  • Aan de hand van het Sunrise model van Madeleine Leininger wordt een beeld geschetst van de Marokkaanse cultuur.
  • Praktijkervaringen worden vanuit verschillende ooghoeken gebundeld (intercultureel bemiddelaar, psychologe van een CGG, patiënten en hulpverleners van de afdeling).
  • Vervolgens wordt de anamnese gemaakt. Vier specifieke standaardverpleegproblemen werden uitgewerkt (communicatiehindernissen, therapieontrouw als gevolg van specifieke ziektebeleving, beperking in godsdienstbeleving en verschillend rolpatroon binnen gezin).

Waarom kwam het er?

Binnen de gespecialiseerde forensische afdeling van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem kon men niet langer naast het fenomeen van de Marokkaanse psychotici kijken. Eén derde van de patiënten op de forensische afdeling is allochtoon (zowel eerste, tweede als derde generatie), bijna allemaal van Marokkaanse origine. Dit vroeg om meer onderzoek en achtergrondinfo.

De forensische afdeling is een afdeling  waar (mannelijke) geïnterneerden ‘vrij op proef’ kunnen verblijven.

Wie heeft het gemaakt?

Dit verpleegplan is het werk van een aantal bachelorstudenten psychiatrische verpleegkunde, in samenwerking met het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem en de werkgroep ‘Minderheden en CGZ’, ontstaan vanuit het SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg).

Voor wie?

Voor verpleegkundigen in het werkveld.

Het verpleegplan lezen?

Klik hier om het verpleegplan te downloaden.

Gedetailleerde informatie:

Titel: Interculturele zorg op maat. Anamnese en verpleegplan voor geïnterneerde Marokkaanse psychotici.

Auteurs: Kurt Bollen, Ruben Jeunen, Beata Kurda, Annemie Maurissen en Carolien Schalenbourg , i.s.m. projectbegeleiders: Jo Gommers en Ann Pepermans en projectverantwoordelijken: Lieven Vanlangenaeker en Caroline Leenders en het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem.

Jaar: 2004-2005

Aantal pagina’s: 59 p.