Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) | Instrument

Anamnese Meertalige Kinderen van Sig

In dit anamneseformulier ligt de klemtoon op een multidisciplinaire benadering van de problemen wat betreft de taal- en spelontwikkeling van meertalige kinderen.

De vragenlijst Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) dient om een beter zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het taalaanbod. En op de attitude van het meertalige kind en zijn ouders (of verzorgers) tegenover de verschillende talen.

Verder inventariseert de lijst gegevens in verband met spel en speelgoed. De anamneselijst bevat geen vragen over de medische voorgeschiedenis, mijlpalen in de ontwikkeling, medische gegevens in verband met gehoor/visus of schoolse prestaties. Het is dus enkel een aanvulling bij een (standaard) anamnese als er sprake is van meertaligheid.

Hoe en wanneer gebruiken?

Bruikbaar in de diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen.

De AMK bevat de volgende rubrieken:

  • Algemene gegevens
  • Gegevens over de ouders
  • Gegevens over de grootouders
  • Gegevens over de thuissituatie
  • Gegevens over het taalaanbod
  • Taalbeheersing van het kind
  • Attitude van de ouders
  • Gegevens over het kind in zijn omgeving
  • Algemeen besluit

De vragen in de lijst kunnen een leidraad vormen tijdens een gesprek met de ouder(s).

De AMK-vragenlijst is vertaald in het Frans, het Engels, het Spaans, het Italiaans en het Turks.

Wie heeft het gemaakt?

De Sig-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen. (fiche 15, K&J)

Sig organiseert en ondersteunt vorming en bijscholing voor personen met een handicap en voor hun ruime omgeving (ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners).

Downloaden?