Arm in Arm – aandacht voor allochtone armoede | Praktijk

Marokkanen en armoede

Arm in arm is de neerslag van het gelijknamig project met Antwerps-Marokkaanse armen. Het brengt in beeld in hoeverre de problemen van Marokkaanse Antwerpenaren gelijklopen en verschillen met die van autochtone armen.

Tijdens tweewekelijkse samenkomsten met Antwerps-Marokkaanse armen werden de elementen besproken die met armoede te maken hebben. Zo werd gekomen tot een oplijsting van de verschillende aspecten van armoede bij Marokkaanse gezinnen in armoede.

Er werd ook een bezoek gebracht aan een aantal armoedeverenigingen. Dat bracht de gelijkenissen met autochtone armen in beeld.  

Het project liep van 2004 tot 2009.

Belangrijke conclusies

  • Op het vlak van huisvesting, werkgelegenheid, inkomen, dienstverlening, onderwijs, gezondheid, gezin, opvoeding en vrije tijd, kampen Marokkaanse armen met dezelfde problemen als autochtone arme gezinnen.

  • Specifieke problemen van Marokkaanse armen:

  • extra zorgen betreffende het verblijfsstatuut
  • gebrekkige taalkennis
  • de factor ‘gezinshereniging’: nog grotere financiële druk
  • grootte van de gezinnen: in grote gezinnen stelt men soms opvoedingsmoeheid vast. Het moeilijke contact met de school en de stress veroorzaakt door armoede leidt soms tot verminderde opvoedingsinspanning bij de jongere kinderen
  • racisme en discriminatie
  • culturele achtergrond met andere gewoonten en verwachtingspatronen

Wie doet het?

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad.

Deze organisatie is erkend als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Als autonome organisatie coördineert en voert het het buurt- en opbouwwerk in de stad Antwerpen uit.

Geïnteresseerd?

Een uitgebreide neerslag van het project vind je terug in het verslagboek Arm in Arm – aandacht voor allochtone armoede. Naast bovenstaande conclusies, wordt veel aandacht besteed aan het uitgavepatroon van de Marokkaanse gezinnen.

Klik hier en lees het verslagboek Arm in Arm – aandacht voor allochtone armoede