Armoede gekleurd | Praktijk

Armoede gekleurd is een project waarin wordt geprobeerd om beleidsgericht te werken rond armoede met mensen uit de etnisch-culturele minderheden.

Dit houdt in:

- het in groep verwoorden van problemen en knelpunten die mensen ervaren en waardoor ze niet toekomen aan grondrechten als huisvesting, onderwijs, cultuur en gezondheid

- het in groep formuleren van oplossingen en daarmee in dialoog treden met  het beleid

Waarom?

De armoedecijfers bij etnisch-culturele minderheden zijn alarmerend hoog. De ‘klassieke’ manier van werken van de verenigingen botst echter op moeilijkheden als ze aan de slag gaan met etnisch-culturele minderheden. Omwille van onder andere:

  • taalproblemen
  • identificatie met armoede is anders
  • het geloof in participatieve processen is niet altijd aanwezig bij deze doelgroep

Doel?

  • Bouwen aan een inclusief en gekleurd beleidsadvies
  • Methodieken ontwikkelen om participatief te werken met armen van diverse etnische achtergrond.

Wie doet het?

Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, met het Minderhedenforum als partner en met steun van Cera en de Vlaamse Overheid.  

In het netwerk werken 55 verenigingen samen met als uiteindelijk doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

Geïnteresseerd?

Dit project liep tot begin 2015. Bekijk hier het filmpje dat over Armoede gekleurd gemaakt is

Voor meer info kan je terecht bij:

Bart Ketelslegers:  02 204 06 51 of 0477 13 55 97

of via de website Netwerk tegen Armoede.