Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt. | Boek

Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting

Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting.

Het gesloten asielcentrum is een complexe setting waar migratie, asiel, detentie en terugkeer elkaar ontmoeten. Een context achter gesloten deuren met een actuele thematiek.

Zowel interculturele hulpverlening als psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen zijn vaak weerkerende onderwerpen. Wat houdt het in om iemand cultuursensitief psychisch te begeleiden? Hoe dienen we bepaalde gedragingen te begrijpen? Welk ziektebeeld zien we? Welke tests kunnen we afnemen? Hoe interpreteren we de testresultaten?

Er rijzen heel wat moeilijkheden bij multiculturele hulpverlening, vooral met de psychosociale begeleiding in een asielcentrum met het oog op terugkeer. Onder meer aan de hand van ervaringen en casussen worden handvatten aangereikt voor

  • interculturele hulpverlening,
  • de psychische begeleiding van vluchtelingen,
  • de complexe verwevenheid van de asielprocedure, met allerlei persoonsgebonden factoren,
  • interculturele psychodiagnostiek.

Voor wie?

Voor psychologen

Wie heeft het geschreven?

Melina Lopez studeerde klinische psychologie voor volwassenen, met een bijkomende specialisatie in de klinische psychodiagnostiek, aan de KU Leuven. Ze werkt in het gesloten asielcentrum Transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel, waar ze inmiddels adjunct-directeur is.

Bestellen?

Bekijk de inhoudsopgave en lees de inleiding.

Bestel het boek bij uitgeverij Garant.

Gedetailleerde productinfo

Uitgeverij: Garant Uitgevers
Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 9789044132700
Aantal pagina's: 294
Richtprijs: 36.40 euro