Autisme en etnische minderheden. Onderdiagnose en diagnostische vertekening. | Onderzoek

In Europa is autisme onder etnische minderheden niet eerder onderzocht. De auteurs beschrijven 2 onderzoeken:

- In 3 Nederlandse instellingen voor autismespectrumstoornissen bleken kinderen van etnische minderheden in vergelijking met het landelijk gemiddelde ondervertegenwoordigd te zijn in een steekproef van 712 dossiers.

- In een tweede studie verwezen kinder- en jeugdartsen (n=81) minder vaak naar autisme in een gefingeerde casusbeschrijving over een allochtoon kind (Marokkaans of Turks) dan over een autochtoon kind, terwijl de beschrijving op de overige punten volledig identiek was. Indien artsen echter gevraagd werd, aan de hand van een lijst van potentiële stoornissen, aan te geven hoe waarschijnlijk zij de diagnose autisme vonden, verdween het effect van etnische achtergrond op de mate waarin naar autisme verwezen werd. Bij een open diagnose lijkt er bij allochtone kinderen dus sprake van een diagnostische vertekening. Dit zou door het gebruik van gestructureerde screeningsinstrumenten kunnen worden opgeheven.
Voor een betere onderkenning van autisme is het gebruik van gestructureerde screeningsinstrumenten aan te raden.

Auteurs?

Dr. Sander Begeer, psycholoog, is universitair docent. Saloua El Bouk is student. Wafaa Boussaid, psycholoog, is werkzaam bij i-psy interculturele psychiatrie. Dr Mark Meerum Terwogt is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie. Prof. Dr. Hans M. Koot is hoogleraar ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie.

Lezen?

Om het hele onderzoek Autisme en etnische minderheden te lezen, klik hier.