Bespreekbaarheid homoseksualiteit | Toolkit

Deze toolkit geeft hulpverleners handvaten om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij allochtone jongeren. Je vindt er onder andere:

  • Onderzoeksmateriaal over hulpverlening-op-maat voor allochtone jongeren met homoseksuele gevoelens
  • Brochures voor professionals én doelgroepen
  • Audiovisueel materiaal
  • Links naar interessante websites
  • Achtergrondinformatie over islam & homoseksualiteit

Het gaat bijna allemaal om Nederlands materiaal. Maar Vlaamse hulpverleners die met allochtone jongeren aan de slag willen rond homoseksualiteit vinden zeker bruikbaar materiaal in deze toolkit.

Wie heeft het gemaakt?

Movisie, een Nederlandse organisatie die toepasbare kennis, adviezen en oplossingen biedt bij de aanpak van sociale vraagstukken.

Geïnteresseerd?

Surf naar de website van Movisie en raadpleeg de toolkit.