Bevraging Brussels werkveld. Toegang doelgroepen met migratie-achtergrond tot gezondheidszorg en zorgberoepen | Beleidstekst

Dit rapport is een beknopt verslag van een kwalitatieve bevraging die het Huis voor Gezondheid deed bij uiteenlopende organisaties met expertise rond doelgroepen met een migratieachtergrond, betreffende de toegang van mensen met een migratieachtergrond tot gezondheidszorg en zorgberoepen in Brussel.

In het rapport worden uiteenlopende aandachtspunten aangehaald die organisaties meegegeven hebben in verband met het bereiken van patiënten met een migratieachtergrond en de toeleiding van mensen met een migratieachtergrond naar zorgberoepen. Daarnaast focust men op verschillende verbeterpunten met betrekking tot professionele samenwerking rond cultuursensitieve zorg in Brussel.

Het doel van deze bevraging was enerzijds het inventariseren van de drempels die mensen met een migratieachtergrond ervaren in de toegang tot de Brusselse gezondheidszorg en zorgberoepen. Anderzijds wou men adviezen uit het Brusselse werkveld samenbrengen die een antwoord kunnen zijn op de aangehaalde noden.

Wie heeft het geschreven?

Dit rapport werd geschreven door het Huis voor Gezondheid.

Lezen?

Het volledige rapport kan je hier lezen.