Boefjes of Briljantjes. Over de effecten van criminaliteitspreventie bij allochtone jongeren | Boek

Allochtone jongeren en criminaliteit

 

In dit breed veldonderzoek naar preventieprojecten in Nederland wordt onderzocht wat werkt en wat niet. En waarom? Met welke succes- en faalfactoren moet rekening worden gehouden?

Dit stelt meteen ook de vraag naar de moeilijke instroom van allochtone jongeren in voorzieningen die afglijden moet voorkomen.

Naast antwoorden op bovenstaande vragen bevat dit boek ook een uitnodiging aan beleidsmakers en professionals: kijk niet alleen naar de problemen die jongeren veroorzaken. Heb ook oog voor hun wilskracht en talenten om iets van het leven te maken. Uiteindelijk kunnen 'boefjes' niet voor eeuwig worden opgesloten − de 'briljantjes' in hen willen vrij.

Voor wie is dit boek interessant?

Iedereen die zich bezighoudt met criminaliteitsbestrijding bij (allochtone) jongeren.

Wie heeft het geschreven?

Onderzoekers van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Bestellen?

Klik hier voor een resultatenoverzicht in Google als u Boefjes of Briljantjes wilt aankopen via het internet

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: van der Heijden, P.F., Korf, D.

Titel: Boefjes of Briljantjes. over de effecten van criminaliteitspreventie bij allochtone jongeren

Uitgeverij: G En G Uitgeverij

Jaar van uitgave: 2007

ISBN: 9789067347518

Aantal pagina’s: 187

Richtprijs:  25 euro