Bospad (NL) | Methodiek

Interculturele hulpverlening

De Bospadmethodiek werd ontwikkeld als antwoord op moeilijkheden die hulpverleners tegenkomen in het werken met mensen uit etnisch-culturele minderheden.

Basisidee is dat er geen pasklare recepten zijn voor interculturele vraagstukken. En dat de cultuur van de hulpverlener een even grote rol speelt als de cultuur van de hulpvrager.

Hoe werkt het?

Het letterwoord BOSPAD staat voor de zes stappen die je in het zorgverleningsproces continu doorloopt:

 • Basishouding: Allereerst is er een basishouding van open staan, respect hebben, oprecht zijn en alert zijn bij jezelf op etnocentrisme (Etnocentrisme betekent je eigen cultuur centraal stellen en er (onbewust) van uitgaan dat een ander vanuit hetzelfde referentiekader praat als jij)
   
 • Overeenkomst: Na de behoeften van het gezin gepeild te hebben en aangegeven te hebben wat je als hulpverle­ner te bieden hebt, komt je tot een overeenkomst over de te bieden hulp. Het is belangrijk om dit expliciet te maken! Hebben cliënt en hulpverlener wel hetzelfde idee over wat afgesproken is?
   
 • Signaleren: Gedurende het hele hulpverleningsproces ben je alert op signalen van cultuurverschillen. Hoe herken je een signaal? Het belangrijkste zijn je eigen gevoelens. Je ergert je, bent verbaasd, wordt kwaad, voelt je genomen of je vindt iets belachelijk. Zodra je een dergelijk gevoel hebt, moet er een lampje gaan branden. Bij sommige cliënten komen er geen signalen dat er verschillen zijn. Dan heb je voldoende aan de eerste drie stappen. Pas als er sprake is van een signaal, ga je op PAD
   
 • Persoonlijke waarden en normen: Je gaat na welke persoonlijke waarden en normen van jou een rol spelen in de situatie die je gesignaleerd hebt. Het is belangrijk om met jezelf te beginnen. Je hebt veel meer waarden en normen dan je soms denkt.
   
 • Andere waarden en normen: Vervolgens ga je na wat normen en waarden zijn van de ander of kunnen zijn, in deze situatie.
   
 • Doen: Op grond van de afweging van P en A besluit je wat je in deze situatie gaat doen.

 

Wie ontwikkelde de methodiek?

Pedagoge Hilde Zevenbergen. Zij ontwikkelde haar methodiek vanuit haar ervaringen in het werken in instellingen met mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds 1996 heeft zij het eigen opleidings- en consultancybureau Wissiam waarbij ze focust op hulpverleners die werken met verstandelijk gehandicapten. Haar methodiek is echter ook toepasbaar in andere settings.

Meer lezen?

In Veel culturen, één zorg lees je meer over de BOSPAD-methode. 

Klik hier voor een resultatenoverzicht in Google als je Veel culturen, één zorg wil aankopen via het internet.

 

Volledige productinformatie

Auteur: Zevenbergen, H.

Titel: Veel culturen, één zorg

Uitgeverij: Uitgeverij Boom

Jaar van uitgave: 2003

ISBN: 9789024413218

Aantal pagina’s: 164

Richtprijs: 24 euro