Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie | Boek

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld.

Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt? Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken?

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

Voor wie is dit boek interessant?

Het boek is geschreven voor leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties die aan de slag willen gaan met een beleid rond cultuursensitieve zorg.

Wie heeft het boek geschreven?

Dit boek is een publicatie van VIVO i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering. Meer info over de andere acties van VIVO i.v.m. cultuursensitieve zorg vind je op de website.

Met bijdragen van: Steffie Jalhay, Melissa Ceuterick, Dirk Geldof, Fanny Matheusen, Gunilla de Graef, Hans Bellaart, Philippe Degelin, Saar Casteels

Bestellen?

Dat kan via de website van Uitgeverij Politeia.