Bruggenbouwers: werken aan toegankelijkheid | Handboek

 

Bruggenbouwers: werken aan toegankelijkheid is de schriftelijke weergave van het project Bruggenbouwers dat liep van 2009 tot 2011.

Het beschrijft de methodiek die uitgewerkt werd om het Nederlandstalig Brussels welzijnsaanbod bekender te maken bij moeilijk bereikbare groepen en individuen in Brussel.

Doel?

Doel van het Bruggenbouwersproject (en van de Bruggenbouwersmethodiek) was het vormen van sleutelfiguren uit verschillende Brusselse gemeenschappen tot doorverwijzers en vertrouwenspersonen.

Met sleutelfiguren worden mensen bedoeld die al een bepaalde rol hebben in hun gemeenschap, die er vrijwilligerswerk doen of die een bepaalde positie hebben.

Via een reeks van vormingen kregen zij inzicht in een aantal welzijns- en gezondheidsthema’s en de sociale kaart. Die informatie kunnen ze dan verspreiden naar hun achterban. Door de vormingen kwamen de welzijnsorganisaties op hun beurt ook rechtstreeks in contact met de doelgroep. Zo werd een brug geslagen tussen aanbod- en vraagzijde.

Voor wie?

Het handboek is beschikbaar voor de brede welzijns- en gezondheidssector die ook aan bekendmaking en toegankelijkheid van hun aanbod willen werken.

Wie doet het?

De Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR).

De BWR zet zich in voor een betere Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel.

Meer weten over de methodiek?

Klik hier en download het handboek