Buitenshuis werken of thuiswerken? | Voorlichtingsmateriaal

Allochtone vrouwen en buitenshuis werken

Deze brochure ondersteunt en informeert vrouwen die er bewust voor kiezen buitenshuis te werken.

Verschillende onderwerpen komen aan bod: werk zoeken, opleidingen volgen, erkenning van buitenlandse diploma’s, combinatie werk en gezin, kinderopvang en pensioenwetgeving.

Voor wie?

Allochtone vrouwen en intermediairen die werken met allochtone vrouwen

Wie heeft het gemaakt?

Ella vzw, kenniscentrum gender en etniciteit.

Bestellen?

De brochure kost 3 euro en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Turks.

Klik hier om de brochure Buitenshuis werken of thuiswerken te bestellen.