Childcare stories | DVD

Diversiteit in de kinderopvang

Childcare stories brengt de verhalen over opvoeden, werk en kinderopvang van 17 ouders uit verschillende Europese lidstaten.

De film kan gebruikt worden om kansengroepen te informeren over en toe te leiden naar de kinderopvang. Aan de hand van de dvd kan je:

  • informeren over kinderopvang
  • tonen wat kinderopvang voor kinderen en hun ouders kan betekenen
  • het met ouders hebben over mogelijke drempels om van kinderopvang gebruik te maken
  • bespreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn van ouders en de kinderopvang

Het dvd-pakket bevat tips en suggesties voor gebruik van de dvd in de kinderopvang en in gesprek met ouders.

Voor wie is het?

Voor iedereen die met kinderopvang in contact komt: ouders, medewerkers kinderopvang, trajectbegeleiders en welzijnswerkers die ouders toeleiden naar de kinderopvang.

Wie heeft het gemaakt?

Voortgekomen uit het Europese EQUAL-project ECCE AMA! Childcare in learning. In Vlaanderen was VBJK initiatiefnemer en promotor. VBJK is een expertisecentrum in opvoeding en kinderopvang.

Bestellen?

De dvd kost 15 euro.

Klik hier en bestel de dvd Childcare Stories.

Tips en suggesties voor gebruik in de kinderopvang

Tips en suggesties voor gebruik in gesprek met ouders