Coaching van Safina door De8 | Praktijk

Dit project van de Antwerps-Marokkaanse zelforganisatie Safina had als doel de eigen vrijwilligers wegwijs te maken in het Antwerpse zorgaanbod voor ouderen.

Safina werd heel direct met het probleem van allochtone vergrijzing geconfronteerd doordat veel van haar eigen vrijwilligers ouder werden. Zij zochten meer informatie over de zorgsector en een forum om over dit thema na te denken.

De infosessies van Ouder worden in Vlaanderen vormden een eerste kennismaking tussen de Marokkaanse ouderen en het lokale zorgnetwerk in Borgerhout.

Bedoeling was een nog diepgaander project te doorlopen, met permanenties, infoavonden en uitwisselingsactiviteiten. Het project werd uiteindelijk stop gezet omwille van onvoldoende subsidies in combinatie met te hoge verwachtingen.

Resultaten?

Hoewel het project de aanvankelijke ambities niet heeft kunnen waarmaken, heeft de samenwerking tussen Safina en De 8 wel degelijk geleid tot expertise-opbouw.

Wie deed het?

Het Antwerps Integratiecentrum De8 coachte Safina vzw.

De8 ondersteunt in de stad Antwerpen instellingen, diensten, hulpverleners …  in hun werking met etnisch-culturele minderheden en het omgaan met diversiteit. En dat rond vijf thema’s: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd, sociale grondrechten.

Safina vzw is een Marokkaans-Antwerpse zelforganisatie. Safina werd in 2007 opgericht met middelen van de Dienst Integratie Antwerpen.

Graag meer info?

Wil je leren van dit gezamenlijk experiment, contacteer dan Mariam El Osri van Antwerps integratiecentrum De 8: 03 270 33 10.