Communicatiegids voor Brusselse hulp- en zorgverleners | Website

Wat?

In een superdiverse stad als Brussel kom je als hulp- of zorgverlener in contact met mensen van alle mogelijke achtergronden. Dat uit zich ook in de taal die je gebruikt om te communiceren.

De website 'Communicatiegids voor Brusselse hulp- en zorgverleners' wil je wegwijs maken in de beschikbare middelen voor het werken met anderstalige cliënten. 

Zo helpt deze tool je om

  • een inschatting maken van het taalniveau van de hulpvrager;
  • geschikte manieren te vinden om taaldrempels te overbruggen; 
  • je dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken;
  • instrumenten en literatuur te ontdekken die je helpen bij de communicatie met anderstalige hulpvragers.

Voor wie?

De communicatiegids richt zich tot de Brusselse hulp- en zorgverleners maar biedt interessante informatie voor iedereen die  hulp zoekt bij de communicatie met anderstalige hulpvragers.

Door wie?

Deze website werd ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel in opdracht van het VGC-collegelid bevoegd voor Etnisch-Culturele Minderheden.

De tool werd gecreëerd naar het voorbeeld van de Communicatiewaaier van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

Interesse?

Surf naar www.communicatiegids.be.