Communicatiewaaier om taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verkleinen | Instrument, Brochure, Methodiek, Toolkit

Waartoe dit instrument?

Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie?

Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Ze kunnen dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen.

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. Het inzetten van deze taaloverbruggende instrumenten betekent trouwens niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend.

Download de Communicatiewaaier voor een overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips over communiceren in duidelijke taal en een beslissingsmodel om het juiste instrument te kiezen.

De Communicatiewaaier kwam tot stand in 2016 binnen een project gefinancierd door Fedasil. In 2017 werd hij verfijnd door het Agentschap Integratie en Inburgering.

De Communicatiewaaier is een pdf-document met tal van links. Door te klikken op de thematische knoppen bovenaan en op de inhoudspagina's spring je snel naar de informatie die je wenst. In de tekst zijn er links naar nuttige websites of kan je doorklikken naar een andere plaats in het document. Als de links niet werken op jouw systeem, kan je het document best openen in de Acrobat Reader.

Vorming over de Communicatiewaaier

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert vormingen op maat waarin je de nodige kennis en competenties opdoet om het beslismodel en de communicatiemiddelen uit deze bundel correct in te zetten tijdens je werk. Het is een praktijkgerichte vorming, met een stuk theorie als basis.

Interesse? Contacteer een consulent in jouw regio