Conceptnota: Cultuurgevoelige ouderenzorg in Brussel | Beleidstekst

Deze nota nodigt  het beleid, organisaties en basiswerkers uit om na te denken over de groeiende groep allochtone ouderen in Brussel.

 De nota wil hen aanzetten om concrete projecten en experimenten op te zetten. De auteurs doen een aantal concrete voorstellen op vlak van ontmoetingsruimten voor allochtone ouderen, de thuiszorg en kleinschalig wonen.

De conceptnota vormt de basis voor verdere bespreking en aftoetsing  van het thema “allochtone ouderen” bij zelforganisaties, overlegfora en woonzorgvoorzieningen. Bestaande organisaties en initiatieven kunnen er inspiratie uit halen over de omgang met ouderen van een andere culturele achtergrond.

Voor wie?

De nota is een interessant beginpunt voor staf-en beleidsmedewerkers uit de thuis- en ouderenzorg, die willen werken rond allochtone ouderen. De conceptnota is een Brussels initiatief, maar vertaalbaar naar andere (groot)steden.

Wie heeft de nota geschreven?

Het Woonzorgoverleg Brussel. Dit is een afstemmingsvergadering tussen:

Al deze organisaties zijn op één of andere manier betrokken bij de Brusselse ouderenzorg en thuiszorg.

Samenwerken en afstemmen zijn het doel van dit overleg.  Interculturaliseren staat daarbij hoog op de agenda. Zowel de sector van de ouderenzorg als die van de thuiszorg zoeken immers manieren om de groeiende groep allochtone(n) oudere(n) beter te bereiken en zorg op maat te kunnen bieden.

Het uitwerken van gemeenschappelijk gedragen visie vormt daarbij een belangrijke stap. De conceptnota ‘cultuurgevoelige ouderenzorg’ wil hiertoe bijdragen.

Meer lezen?

Klik hier en download de conceptnota Cultuurgevoelige ouderenzorg in Brussel

Meer info kan je opvragen bij Olivia Vanmechelen van Woonzorg Brussel: 02 211 02 42