Constats asbl | Organisatie

Constats is een Franstalige Brusselse vzw die zich richt tot kandidaat-vluchtelingen en mensen die bescherming zoeken in België én die in hun thuisland het slachtoffer waren van foltering of andere onmenselijke behandelingen.

Bij de vzw werken 8 huisartsen en één psychotherapeut.

Doel?

Doel is om voor bovenstaande kandidaat-vluchtelingen een grondig psycho-medisch rapport op te stellen, voor gebruik in de asielprocedure.

Zowel de kandidaat-vluchteling als zijn advocaat of een hulpverlener kan de aanvraag voor het rapport doen.

Voor wie?

Constats asbl werkt alleen voor kandidaat-vluchtelingen die het slachtoffer waren van marteling of andere onmenselijke behandelingen. Dus niet voor mensen die willen geregulariseerd worden voor medische redenen.

Contacteren?

Bel naar Constats absl maandag-, woensdag of vrijdagochtend: 02 410 53 39