Coronavirus: meertalige informatie | Website, Voorlichtingsmateriaal

Wat?

Een website met een groeiende verzameling van vertalingen over Corona-maatregelen. Dit o.a. in het Albanees, Arabisch, Bosnisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Pasjtoe enTurks. 

Op de site vind je niet alleen meertalige info in de vorm van posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo of audiomaterialen maar ook links naar andere nuttige websites. 

Voor wie?

Voor iedereen die anderstaligen wil helpen met de duiding van preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheid. 

Door wie?

De vertalingen zijn een gezamenlijk initiatief van Atlas integratie & inburgering Antwerpen, IN-Gent  en Agentschap Integratie en Inburgering.

De auteurs passen de website stelselmatig aan. Bij elke raadpleging vernieuw je dus best de pagina (functietoets F5) om de laatste versie te zien.

Interesse?

Surf naar https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.