Cultuur, classificatie en diagnose Cultuursensitief werken met de DSM-IV (NL) | Boek

In dit boek toetsen twintig hulpverleners de bruikbaarheid van de Cultural Formulation of Diagnosis aan de hand van een casus uit hun eigen psychiatrische praktijk.

Verscholen in een van de bijlagen van de DSM-IV treft men de Cultural Formulation of Diagnosis aan. In dit boek wordt nagegaan welke mogelijkheden dit model biedt in het werken met allochtone en autochtone minderheidsgroepen.

De reeks casussen biedt een afspiegeling van de uiteenlopende cliëntentypen die zich melden bij de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Conclusie van de samenstellers van het boek is dat dit werkmodel zeer behulpzaam is bij het analyseren van de complexe interculturele processen in de diagnostiek en hulpverlening.

Voor wie is dit boek interessant?

Voor hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg die zich bezighouden met transculturele psychiatrische diagnostiek: psychiaters, artsen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en allen die daarvoor in opleiding zijn.

Wie heeft het geschreven?

Het boek bevat bijdragen van 20 hulpverleners uit de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Lezen?

Klik hier om het boek Cultuur, classificatie en diagnose te bestellen via de website van de uitgeverij.

Volledige productinfo

Auteur: Borra, R., Rohlof, H., Van Dijk, R., (red.)

Titel: Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met de DSM-IV

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Jaar: 2002

Aantal pagina's:

ISBN: 9789031338993

Richtprijs: 53,95 euro