Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten (NL) | Boek

Boek over interculturele diagnostiek. De auteurs gaan in op vragen als welke tests kun je gebruiken en welke niethoe interpreteer je testresultaten en hoe gaan interculturele hulpverleners te werk?

Deel 1 biedt een kader. Het reikt methoden aan vanuit de psychologie en methodologie om op een professionele manier het hoofd te bieden aan problemen met interculturele diagnostiek.

Deel 2 bevat twaalf casussen van ervaren professionals. Zij beschrijven hun overwegingen bij het al dan niet inzetten van reguliere psychologische instrumenten. Ze geven aan hoe ze de testcondities optimaliseerden en testresultaten duidden, gelet op het profiel en de achtergrond van de patiënt.

Deel 3 biedt een stramien voor methodisch werken in de interculturele psychodiagnostiek.

Tot wie richt het zich?

Psychologen, psychodiagnostisch medewerkers en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg die psychologische tests afnemen.

Het boek kan zowel voor opleiding als in de beroepspraktijk gebruikt worden. Het wil een aanvulling zijn op de standaardliteratuur.

Wie heeft het geschreven?

Verschillende auteurs, waaronder psychotherapeuten, medische antropologen en klinisch psychologen-psychotherapeuten.

Lezen?

Klik hier voor de inhoudstafel van het boek.

Klik hier als u het boek Cultuur en psychodiagnostiek wil aankopen via de website van de uitgeverij.

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Borra, R., Van Dijk, R., Verboom, R. e.a.

Titel: Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel Werken Met Psychodiagnostische Instrumenten

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Jaar van uitgave: 2011

ISBN: 9789031385799

Aantal pagina’s:

Richtprijs: 41,95 euro