Cultuursensitieve ondersteuning in beeld. Inzet van een film bij psychosociale hulp aan mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst (NL) | Rapport

psychosociale hulp, KOP-model bij gebruik Turkse en Marokkaanse patiënten

In het rapport Cultuursensitieve ondersteuning in beeld vind je meer informatie over het aanpassen van het KOP-model bij gebruik bij Turkse en Marokkaanse cliënten.

Het KOP-model gaat ervan uit dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. De film Hoe gaat het met U? is ondersteunend bij het KOP-model voor mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst. 

De film Hoe gaat het met U? is speciaal gemaakt om te gebruiken bij psychosociale hulp aan mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst. De film behandelt onderwerpen als somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, en het gevoel geen grip meer te hebben op je leven.

Het blijkt dat hulpverleners psychische klachten van mensen met een migrantenachtergrond vaak niet als zodanig herkennen. Reden hiervoor is dat psychische klachten soms in lichamelijke metaforen worden omschreven of verklaard worden door dingen die buiten de persoonlijke invloedssfeer liggen, zoals geesten of culturele tradities. Andersom blijkt dat het cognitief-gedragstherapeutisch begrippenkader dat wordt gebruikt in de westerse hulpverlening niet altijd wordt begrepen door mensen met een migrantenachtergrond.

Wie heeft dit geschreven? 

Ina Boerema, Ireen de Graaf en Bea Tiemans hebben dit in 2016 geschreven in opdracht van het Trimbos instituut.

Geïnteresseerd?

Download hier het rapport Cultuursensitieve zorg in beeld hier of bestel het via het Trimbos instituut

Bekijk de website Hoe gaat het met u? waar de film op staat.