Cultuursensitieve voorlichtingskoffer: Nieuwe editie | Educatief materiaal

De cultuursensitieve voorlichtingskoffer helpt begeleiders op weg bij het aansnijden van thema’s als seksualiteit en voortplanting bij kwetsbare doelgroepen. Het kan gaan om (zwangere) vrouwen, maar ook jongeren of asielzoekers.

De koffer bevat:

  • Een draaiboek voor het opzetten van infosessies rond seksualiteit en voortplanting voor kwetsbare groepen. Het draaiboek geeft onder andere cultuur- en religiegebonden informatie.
  • Visueel materiaal: laagdrempelige, niet aanstootgevend kleurplaten ter ondersteuning van je uitleg over seksualiteit en voortplanting, voorbeelden van anticonceptiemiddelen.

Er wordt extra aandacht besteed aan vragen die deelnemers uit verschillende culturen hebben, zoals waarheden en mythes over menstruatie of het maagdenvlies.

Voor wie?

Iedereen die in contact komt met kwetsbare doelgroepen en jongeren, artsen, (studenten) vroedvrouwen, verpleegsters, hulpverleners, zorgverleners, begeleiders, vormingsmedewerkers, secundaire en hogescholen, asielcentra, wijkgezondheidscentra,…

Wie heeft het gemaakt?

Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan

Graag meer info?

Op deze pagina vind je alle informatie over de voorlichtingskoffer.

De voorlichtingskoffer kan uitgeleend worden voor 5 euro twee weken of aangekocht worden voor 250 euro binnen het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan.

Neem contact op met Hanan Ben Abdeslam, medewerker Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan: 02 229 25 58 - 0478 88 11 86.