Databank participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport | Praktijk

Demos

Deze databank herbergt een verzameling aan praktijken die de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport proberen te vernieuwen en verdiepen.

Elke opgenomen praktijk wordt kort omschreven, mét vermelding van begin- en einddatum.

Wie doet het?

Demos, kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet.

Dēmos zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport.

Raadplegen?

Klik hier en raadpleeg de Databank van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport