De aanpak van moslimdiscriminatie in drie Europese landen | Onderzoek, Rapport

Wat?

Moslimdiscriminatie is een hardnekkig probleem in de Nederlandse samenleving. Veel moslims én niet-moslims maken zich zorgen over wat ervaren wordt als toenemende moslimdiscriminatie. Vanuit recent onderzoek blijkt dat 55% van de Nederlandse moslims regelmatig discriminatie ervaart. Daarom onderzocht KIS wat drie Europese landen in de aanpak van moslimdiscriminatie doen. Onderzoeker Zsuzsa Kovács onderzocht de literatuur en nam interviews af onder experts op dit thema. In het rapport beschrijft ze samen met onderzoeker Hanneke Felten drie casussen uit Zweden, Oostenrijk en Duitsland waarvan verschillende elementen positief geëvalueerd zijn. Het gaat om twee gemeentelijke casussen en één landelijke:

  • Het integraal gemeentelijk beleid uit Zweden, genaamd ‘Interculturele Strategie Gemeente Botkyrka’;
  • De Verkiezingscampagnemonitoring om hatespeech te bestrijden in het Oostenrijkse Graz;
  • Het landelijke Duitse programma ‘Demokratie leben!’.

In het rapport worden de kansrijke kenmerken en elementen van de bestudeerde aanpakken in het tegengaan van moslimdiscriminatie op een rij gezet. Zo worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Is er in Europese landen specifieke wetgeving en/of beleid dat vanuit de (landelijke of lokale) overheid wordt ingezet om discriminatie – in het bijzonder de discriminatie van moslims – te verminderen en wat kan Nederland hiervan leren?
  2. Welke kansrijke aanpakken zijn er in de praktijk? Wat is er bekend over de effectiviteit daarvan?
  3. Welke kenmerken en elementen van de aanpakken zijn dermate effectief en/of vernieuwend dat deze mogelijk interessant zijn om in Nederland in te zetten?

Door wie?

Het onderzoek werd uitgevoerd door Zsuzsa Kovács en Hanneke Felten, beiden verbonden aan het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Bij hen kan je dan ook terecht als je verdere info wenst:

Het rapport is mede tot stand gekomen dankzij diverse Europese experts, Nederlandse experts (Ahmet Azdural van het IOT en Habib El Kaddouri van SMN) en Movisie-collega Juul van Hoof die tevens werkzaam is bij de FRA. 

Lezen?

De link naar het onderzoek vind je hier. Het rapport rechtstreeks downloaden kan hier