De Eerste Stappen | Praktijk

De Eerste Stappen is een preventief project voor cultuursensitieve ontwikkelingsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinsempowerment.

Het project werd opgestart in Borgerhout in 2007 door de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), met steun van de Vlaamse overheid.  Eind 2012 ging het project ook van start in Brussel.

Waarom?

Alle ouders willen dat hun kind de beste kansen krijgt om goed te ontwikkelen in deze samenleving. Een goede ontwikkeling start al van bij de geboorte. De eerste levensjaren van een kind zijn heel belangrijk voor zijn verdere ontwikkeling. Deze jaren bepalen mee wie hij wordt als volwassen persoon. Dus is het van groot belang het kind van in het begin te volgen en met de nodige aandacht en zorg te omringen.

Precies omwille van het belang van die vroege levensfase, wil het project De Eerste Stappen ouders en kinderen bijstaan in die eerste belangrijke periode van het leven. Moeders en jonge kinderen worden uitgenodigd samen deel te nemen aan ontmoetingsgroepen. Daarin wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en kunnen moeders terecht met al hun vragen rond opvoeding en kinderen. Er wordt daarbij alle ruimte gelaten voor de eigen waarden en cultuur.

Doel?

Het doel van het project is de kinderen sterker te maken, zodat ze de overstap naar de kleuterschool gemakkelijk kunnen maken. Ook de ouders worden door hun deelname aan het project sterker omdat ze ervaren hebben dat er een veilige plek voor hen is waar plezante, maar ook moeilijke thema’s aan bod kunnen komen.

Voor wie?

Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar die de ontwikkeling van hun kind van in het begin willen bevorderen en die zo de overgang naar de kleuterschool gemakkelijker willen maken.

Hoe?

- Moeders en kinderen tussen 0 en 3 jaar komen wekelijks in groep samen om te spelen, ervaringen te delen en over thema’s te spreken die hen bezig houden. De klemtoon ligt op onthaal, ontvangst en ontmoeting in een vertrouwd kader met oog voor ieders culturele eigenheid.

- Naast dit groepsaanbod is er voor de deelnemers in beperkte mate ruimte voor kortdurende individuele gesprekken. Ook vaders zijn welkom met hun vragen.

- Verder worden er in Borgerhout groepsactiviteiten voor vrouwen ingericht rond bepaalde thema’s. Het aanbod varieert afhankelijk van de noden. Het kan gaan om informatie over school, werken, opvoeden maar ook theoretische rijbewijslessen, computerlessen, sport, enzovoort.

- Tenslotte komen de preventiewerkers ook naar buiten en helpen ze, samen met begeleiders van diensten voor kinderopvang en kleuterscholen, de ouders zo goed mogelijk op weg om de ontwikkeling van hun kind te bevorderen.

Wie doet het?

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), met de steun van de Vlaamse overheid.  

Graag meer info?

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Greet Geenen
Team De Eerste Stappen

Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw
Oudstrijdersstraat 9
2140 Borgerhout

tel: 03/204 10 10
gsm: 0488/262915
email: greet.geenen@fmv-vzw.be

Contactpersoon De Eerste Stappen Brussel:

Meriem Saissi
Team De Eerste Stappen Brussel

Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw
Hoveniersstraat 82
1081 Brussel

gsm: 0488/623026
email: meriem.saissi@fmv-vzw.be