De huidige en toekomstige behoeften van allochtone ouderen aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen | Onderzoek

Dit was het eerste grote onderzoek naar allochtone ouderen in Vlaanderen. Hoofdvragen van het onderzoek waren:

 • Welke maatschappelijke en financiële positie hebben de huidige en toekomstige allochtone ouderen in Vlaanderen?
 • Welke huidige en toekomstige (zorg)behoeften hebben allochtone ouderen in Vlaanderen?
 • In hoeverre maken allochtone ouderen nu en in de toekomst gebruik van mantelzorg en van de formele welzijns- en gezondheidsvoorzieningen?

Het onderzoek dateert uit 2001.

Een greep uit de conclusies?

 • De bestaande mantelzorg binnen de allochtone gemeenschappen zal in de toekomst niet langer toereikend zijn
 • Er heerst een grote wederzijdse onbekendheid bij allochtone ouderen en het Vlaamse dienstenaanbod in de ouderenzorg
 • Er zijn communicatieproblemen door gebrekkige taalkennis en culturele verschillen
 • Er is een grote financiële drempel
 • Gelijkenissen en verschillen tussen allochtone ouderen en Vlaamse ouderen uit de lagere sociaal-economische klassen werden blootgelegd
 • Aandacht voor interculturaliseren van de thuishulp en semi-residentiële diensten

Beleidsaanbevelingen?

 • Ga voor een integraal beleid met categoriale aanvulling waar nodig
 • Zet voldoende interculturele bemiddelaars in
 • Interculturaliseer de thuiszorg en de semi-residentiële zorg
 • Kies voor een meer categoriale aanpak in de residentiële ouderenzorg
 • Stimuleer de communicatie tussen de verschillende partijen op de werkvloer, alsook tussen het werkveld, de doelgroepen en de eerstelijnsorganisaties
 • Laat allochtone ouderen kennismaken met het aanbod van diensten en voorzieningen en zorg voor een aangepast aanbod voor deze groep
 • Sensibiliseer (toekomstige) hulpverleners rond mogelijke cultuurverschillen

Wie voerde het onderzoek?

Psychologen Jo Kavs en Guido Cuyvers, in opdracht van toenmalig minister van welzijn Mieke Vogels.

Lezen?

Klik hier en lees een samenvatting van het onderzoek