De kleur van armoede. Armoede bij personen van buitenlandse afkomst | Boek

Allochtonen en armoede

Dit boek biedt een eerste zicht op de ervaringen van arme personen van buitenlandse herkomst in België. Vooral personen van Marokkaanse of Turkse herkomst blijken een zeer groot armoederisico te lopen: ongeveer de helft van hen is inkomensarm.

De auteurs geven cijfers maar gaan ook in op de specifiteit van gekleurde armoede, de armoede-ervaring van Marokkaanse en Turkse armen en hun overlevingsstrategieën.

Het boek eindigt met een vijftal beleidsaanbevelingen.

Wie heeft het geschreven?

Onderzoekers van de onderzoeksgroepen OASeS en CEDEM

In het oog springende conclusies

  • De gemeenschappelijkheid van armoedeprocessen en -situaties bij personen van Belgische en van buitenlandse herkomst is zeer groot
  • De manieren waarop armen van buitenlandse herkomst hun eigen situatie beoordelen – via negatieve vergelijkingen met andere groepen – is heel gelijklopend aan hoe autochtone armen dat doen
  • Het behoeftepatroon van personen van buitenlandse herkomst verschilt op een aantal punten van dat van personen van Belgische herkomst (geld opsturen naar land van herkomst, rijkelijke trouwfeesten …)
  • Het referentiekader van armen van buitenlandse herkomst verschilt naargelang van de generatie
  • Ondanks een grotere inbedding in de eigen gemeenschap, vind men ook bij personen van buitenlandse herkomst een ‘culture of poverty’ terug
  • De geroemde solidariteit binnen de migrantengemeenschappen moet binnen het kader van theorieën over sociale ruil worden geïnterpreteerd: hoe minder middelen men in een ruilrelatie kan inzetten, hoe minder ruilrelaties zich zullen aandienen. Onderlinge hulp binnen een bepaalde gemeenschap voldoet dus zeker niet als een effectief armoedebestrijdend element.
  • De leefwijze van de mensen van buitenlandse origine bevat remmen op sociale mobiliteit: weinig contacten met mensen die hen hogerop kunnen brengen, het bijna geïnstitutionaliseerde ontsparen van de eerste generatie door geld te sturen naar het thuisland

Lezen?

Klik hier en download De kleur van armoede.


Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Van Robaeys B., Vranken J., Perrin N., Martiniello M.

Titel: De kleur van armoede. Armoede bij personen van buitenlandse afkomst.

Uitgeverij: Acco

Jaar van uitgave: 2007

ISBN: 9789033467059 

Aantal pagina’s: 144

Prijs: 21,50 euro