De zin van zingeving – Sensitief werken met religie en levensbeschouwing | E-learning

Wat?

Veel sociaal professionals vinden het lastig om een open gesprek te hebben over religie of levensbeschouwing. Daarom ontwikkelde het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) rond dit onderwerp een nieuwe e-learning. In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen én met het vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met een aantal casussen en past je aangescherpte vaardigheden toe in je eigen werkomgeving. De e-learning is een introductie in levensbeschouwelijk vakmanschap. De professional leert reflecteren op eigen houding en handelen en een aantal basiscompetenties zoals: religieuze overtuigingen niet schuwen maar (h)erkennen en bespreken en inclusieve taal spreken om geen (levensbeschouwelijke) perspectieven uit te sluiten. Het lesmateriaal omvat ook leuke opnames met jongeren die vertellen over de betekenis van de levensbeschouwing in hun dagelijks leven. Ze geven de professionals tips en bieden een mooi inkijkje in hun leefwereld. In casussen ervaren de professionals welke vaardigheden ze nodig hebben en hoe je die kunt inzetten. 

De tijdsduur van de module is ongeveer 6 uur: 2 uur online training en 4 uur zelfstudie.

Door wie?

De ontwikkelaar van de module is Jamila Achahchah. Ze houdt zich al jaren met dit onderwerp bezig en werkte mee aan een e-learning van KIS over levensbeschouwelijke competenties in de (jeugd)hulpverlening die vorige week is uitgekomen. Die e-learning is volgens haar een logisch gevolg op het onderzoek dat ze eerder dit jaar deed naar Levensbeschouwing en religie in de hulpverlening. 

Jamila Achahchah vertelt: ‘In de e-learning leer je dat je veel van de gevraagde competenties al in je rugzak hebt, zoals actief luisteren en de juiste vragen stellen. Onthoud je van waarde-oordelen, voer een open dialoog’. (j.achahchah@kis.nl)

Voor wie?

De e-learning is voor alle professionals die met jongeren werken, zoals jongerenwerkers, docenten en opvoedingsondersteuners. 

Inschrijven?

Wie deze e-learning wil volgen, kan zich hier aanmelden op de online leeromging van Movisie Academie