DECET vzw | Netwerk

DECET

DECET is een Europees netwerkverband van organisaties en projecten uit de kinderopvang. De leden streven ernaar diversiteit een plaats te geven in settings waarin met kinderen wordt gewerkt.

In België is het expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang VBJK  aangesloten bij DECET.

DECET staat voor Diversity in Early Childhood Education and Training.

Aanbod?

Decet:

-> bevordert uitwisseling tussen trainers, medewerkers uit de kinderopvang, onderzoekers en beleidsmakers uit in Europa

-> promoot toegang en kwaliteit tot kinderopvang, met inbegrip van gelijkheid en respect voor diversiteit

-> doet onderzoek en ontwikkeling in het veld van kwaliteit en diversiteit in de kinderopvang

-> werkt samen met andere netwerkverbanden binnen en buiten Europa

-> wil wegen op het beleid op vlak van kinderopvang

Graag meer info?

Contacteer dan Kathleen Mooren: 02 539 32 28 of 0476 81 31 58

www.decet.org