Dementie, ook onder allochtone ouderen (NL) | Brochure

Dementie, ook onder allochtone ouderen is een beknopte brochure rond dementie en allochtone ouderen. Aanbevelingen worden vertaald naar praktische richtlijnen en aangevuld met interessante cijfers en wetenswaardigheden.

Doel is organisaties ondersteuning bieden bij het toegankelijk maken van hun aanbod voor allochtone dementerende ouderen en hun mantelzorgers.

Voor wie?

De cijfers en statistieken in deze Nederlandse brochure zijn erg lokaal gebonden. De stukken over de beleving van de (westerse) zorg en dementie door allochtone ouderen zijn wél vertaalbaar naar de Vlaamse situatie. Ook de tips en tricks zijn bruikbaar voor Vlaamse zorgvoorzieningen.

Wie heeft het gemaakt?

De Nederlandse Stichting Zet. Zet adviseert, vernieuwt en ondersteunt de sociale infrastructuur in Noord-Brabant (Nederland).

Lezen?

Klik hier om de brochure te lezen.