Divers - Diversiteit in het Jeugdbeleid (NL) | Brochure

Diversiteit in het jeugdbeleid

In deze brochure worden 31 Nederlandse praktijkprojecten beschreven, opgezet in het kader van het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. En dat van eind  2009 tot begin 2012.

Naast extra kennis en draagkracht leverde dit programma zo’n 65 initiatieven en instrumenten op. Heel wat projecten werden opgezet door lokale (migranten)organisaties , in samenwerking met gemeenten of reguliere jeugdvoorzieningen.

In de brochure is alles gebundeld in vijf blokken: jongeren, ouders, preventie, verbetering zorgaanbod en bruggenbouwers.

Doel?

Het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid moest ertoe leiden dat:

 • Migrantenkinderen en hun ouders even goed worden bereikt door
  algemene voorzieningen, zoals opvoedingsondersteuning, jeugd- en
  jongerenwerk en sport- en cultuurvoorzieningen
 • Migrantenouders en professionals problemen in de opvoeding en
  ontwikkeling vroegtijdig signaleren en aanpakken
 • De (preventieve) aanpak en de interventies die worden ingezet bij
  migrantenkinderen, -jongeren en hun ouders effectief zijn

Wie heeft het gemaakt?

Nederlandse kennis- en opleidingsinstituten, gemeenten, zorginstellingen en migrantenorganisaties

Graag meer info?

Klik hier en lees de slotpublicatie Diversiteit in het Jeugdbeleid