DiversIdentiteit | Spel

diversiteit, kruispuntdenken, spel

DiversIdentiteit is een informatief spel over diversiteit en kruispuntdenken.

DiversIdentiteit stimuleert de spelers om kruispunten van diversiteitskenmerken te ontdekken in specifieke situaties en om stil te staan bij de gevolgen hiervan op het individu en op zijn of haar sociale positie.

Het spel inspireert om het thema diversiteit bespreekbaar te maken, omdat het gesprekstof oplevert om in groep genuanceerd te praten over verschillende aspecten van gender, vermogen, etnisch-culturele achtergrond, beperking, seksuele geaardheid en leeftijd. Spelenderwijs worden vooroordelen en stereotypen besproken en doorbroken.

Wie heeft het spel gemaakt?

In samenwerking met het Centrum voor Informatieve Spelen (C.I.S.) ontwikkelde het PRIC Vlaams-Brabant dit informatief spel.

Wil je DiversIdentiteit spelen?

Wanneer je zelf met DiversIdentiteit aan de slag wil in jouw organisatie, maaak je best een afspraak met één van de medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams-Brabant die je door middel van een kort gesprek een train-the-trainer aanbieden. Bij trajecten op maat komen de medewerkers het spel DiversIdentiteit zelf spelen en begeleiden in jouw organisatie.

Wil je Diversidentiteit aankopen?

Het spel kost 20,00 euro + 5 euro verzendingskosten en je kan het bestellen door een mailtje te doen naar pric@vlaamsbrabant.be met naam, organisatie, adres en aantal gewenste exemplaren.