Dovennieuws: Dove allochtonen | Tijdschrift

In een themanummer besteedt het tijdschrift Dovennieuws aandacht aan dove allochtonen.

Over de allochtonen binnen de Vlaamse Dovengemeenschap is vaak niet veel geweten. Nochtans neemt hun aantal toe. In het KOCA Emmaüs in Antwerpen maken ze meer dan de helft van de leerlingen uit.

Vragen die in dit themanummer naar voor worden geschoven, zijn onder andere:

  • Waar kunnen dove allochtonen Vlaamse Gebarentaal en/of Nederlands leren?
  • Hoe gaan dovenscholen met hun allochtone leerlingen om?
  • Hoe verloopt het inburgeringstraject?
  • Onder welke voorwaarden kunnen dove allochtonen beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap?

Wie heeft het gemaakt?

Dovennieuws is het tweemaandelijkse tijdschrift van Fevlado vzw. Fevlado is de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties

Lezen?

Klik hier en lees het themanummer van Dovennieuws over dove allochtonen

Volledige productinformatie

Dovennieuws, Tijdschrift van Fevlado vzw.  Thema Dove allochtonen. Jaargang 84, nr.2, maart-april 2009