Draaiboek radicalisering Jongerenwelzijn - Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisme in de Jeugdhulp | Instrument, Methodiek

Wat?

Uit de praktijk blijkt dat het ontwikkelingsproces tot radicalisering erg snel kan gaan.  Het is daarom erg belangrijk om al bij de eerste signalen van radicalisering gepast te kunnen optreden. Dit kan enkel mits voldoende kennis, visie, beleid en dit in een afgestemde gezamenlijke multi agency approach met ondubbelzinnig taalgebruik.  

Jongerenwelzijn wil de verschillende partners, binnen hun verschillende afdelingen, hierin voldoende ondersteunen en een duidelijke structuur aanreiken met linken naar ondersteuning en aanspreekpunten.   

Dit document heeft als doelstelling om op een heldere manier een overzicht te brengen in de acties die vanuit Jongerenwelzijn ondernomen kunnen en moeten worden in het handelen rond radicalisering.  

Het draaiboek  richt zich specifiek op acties waarin de betrokkenheid van Jongerenwelzijn vereist is, maar moet gezien worden in een ruimere multi-agency approach. 

Bijkomende achtergrond, definities, duiding en uitdieping worden gegeven in het document ‘Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisme in de Jeugdhulp - Jongerenwelzijn’. 

Wie?

De auteur van het draaiboek is het Agentschap Jongerenwelzijn.

Lezen?

Het draaiboek kan je downloaden op de site van het Agentschap Jongerenwelzijn. Een rechtstreekse link naar de tool vind je hier