Drie Stappen Methode Pinto (NL) | Methodiek

Drie Stappen Methode Pinto

De Drie Stappen Methode (DSM) is een methodiek om culturele, religieuze en andere verschillen te overbruggen.

De methodiek is gebaseerd op het dubbel perspectief. Dit is enerzijds het leren kijken vanuit het perspectief van je eigen cultuur (het kennen van je eigen normen en waarden). En anderzijds vanuit het perspectief van de cultuur van de ander (het leren kennen van de normen en waarden van de ander). 

Als religieuze of culturele waarden té ver uit elkaar liggen, kom je er daar niet mee. Ook al ken je dan de context en belevingswereld van de ander, dat wil niet àltijd zeggen dat er een compromis wordt gevonden.

Via het toevoegen van een derde stap, wordt geprobeerd om daar waar ideeën ver uit elkaar liggen, toch nog een brug te slaan. Je eigen grenzen bepalen in een bepaalde situatie, is daarbij cruciaal.

Hoe werkt het?

Bij de Drie Stappen Methode (DSM) doorloop je drie stappen of fasen alvorens tot actie over te gaan:

  • Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  • Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.
  • Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Doel van de DSM is vooroordelen wegnemen en de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. En daarnaast om de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken, zodat irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen worden.

Wie ontwikkelde de methodiek?

David Pinto, hoogleraar Interculturele Communicatie van joods-Marokkaanse origine aan de Universiteit van Amsterdam en de Bar-Ilan Universiteit.

Naast de Drie Stappen Methodiek is hij de bedenker van de structurentheorie en de piramide van Pinto. Pinto is ook directeur van het Inter-Cultureel Instituut .

Meer lezen?

In Interculturele communicatie, een stap verder bespreekt Pinto onder andere zijn structurentheorie en de Drie Stappen Methode. De auteur brengt heel wat cases naar voor die de theorie inzichtelijk maken. Het boek verscheen voor het eerst in 1990. In 2007 kwam er een herwerkte versie.

Volledige productinformatie

Auteur: Pinto, D.

Titel: Interculturele communicatie, een stap verder

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Jaar van uitgave: 2007

ISBN: 9789031351329

Aantal pagina’s: 306

Richtprijs: 36,95 euro

In Conflicthantering en diversiteit in de gezondheidszorg past Pinto zijn theorieën toe op cases uit de gezondheidszorg. Interessant dus voor verpleegkundigen, ambulancemedewerkers, medewerkers van spoeddiensten en baliepersoneel van zorginstellingen.

Volledige productinformatie

Auteur: Pinto, D.

Titel: Conflicthantering en diversiteit in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Jaar van uitgave: 2009

ISBN: 9789031360130

Aantal pagina’s: 221

Richtprijs: 34,95 euro